R U G A T E L’ S T V O

@rugatelstvo خوش می آید 1
آیا این کانال شماست؟ برای ویژگی های اضافی مالکیت را تأیید کنید

Блог моей жизни
ژئو و زبان کانال
روسیه, روسی
رسته
وبلاگ


ژئو کانال
روسیه
زبان کانال
روسی
رسته
وبلاگ
اضافه شده به شاخص
08.02.2018 23:27
7 Dec 2018, 01:43 (965 روز پیش)
آمار انتشار #1089:
هیچ کدامی از کانال ها این نشریه را سهم نگذاشتند
Post views:
تاریخ
افزایش
کل
Fri, 7 Dec
+209
209
Sat, 8 Dec
+40
249
Sun, 9 Dec
+41
290
Mon, 10 Dec
+22
312
Tue, 11 Dec
+32
344
Wed, 12 Dec
+19
363
Thu, 13 Dec
+16
379
Fri, 14 Dec
+215
594
Sat, 15 Dec
+57
651
Sun, 16 Dec
+40
691
Mon, 17 Dec
+30
721
Tue, 18 Dec
+25
746
Wed, 19 Dec
+19
765
Thu, 20 Dec
+14
779
Fri, 21 Dec
+20
799
Sat, 22 Dec
+13
812
Sun, 23 Dec
+11
823
Mon, 24 Dec
+9
832
Tue, 25 Dec
+10
842
Wed, 26 Dec
+13
855
Thu, 27 Dec
+12
867
Fri, 28 Dec
+7
874
Sat, 29 Dec
+8
882
Sun, 30 Dec
+14
896
Mon, 31 Dec
+2
898
Tue, 1 Jan
+8
906
Wed, 2 Jan
+8
914
Thu, 3 Jan
+10
924
Fri, 4 Jan
+8
932
Sat, 5 Jan
+8
940
Sun, 6 Jan
+8
948
Mon, 7 Jan
+5
953
Tue, 8 Jan
+9
962
Wed, 9 Jan
+6
968
Thu, 10 Jan
+9
977
Fri, 11 Jan
+6
983
Sat, 12 Jan
+5
988
Sun, 13 Jan
+6
994
Mon, 14 Jan
+6
1000
Tue, 15 Jan
+4
1004
Wed, 16 Jan
+5
1009
Thu, 17 Jan
+8
1017
Fri, 18 Jan
+8
1025
Sat, 19 Jan
+7
1032
Sun, 20 Jan
+6
1038
Mon, 21 Jan
+4
1042
Tue, 22 Jan
+9
1051
Wed, 23 Jan
+7
1058
Thu, 24 Jan
+4
1062
Fri, 25 Jan
+4
1066
Sat, 26 Jan
+2
1068
Sun, 27 Jan
+5
1073
Mon, 28 Jan
+7
1080
Tue, 29 Jan
+6
1086
Wed, 30 Jan
+2
1088
Thu, 31 Jan
+7
1095
Fri, 1 Feb
+5
1100
Sat, 2 Feb
+4
1104
Sun, 3 Feb
+10
1114
Mon, 4 Feb
+3
1117
Tue, 5 Feb
+5
1122
Wed, 6 Feb
+3
1125
Thu, 7 Feb
+13
1138
Fri, 8 Feb
+8
1146
Sat, 9 Feb
+2
1148
Sun, 10 Feb
+4
1152
Mon, 11 Feb
+6
1158
Tue, 12 Feb
+8
1166
Wed, 13 Feb
+81
1247
Thu, 14 Feb
+22
1269
Fri, 15 Feb
+22
1291
Sat, 16 Feb
+24
1315
Sun, 17 Feb
+25
1340
Mon, 18 Feb
+16
1356
Tue, 19 Feb
+13
1369
Wed, 20 Feb
+20
1389
Thu, 21 Feb
+9
1398
Fri, 22 Feb
+6
1404
Sat, 23 Feb
+6
1410
Sun, 24 Feb
+4
1414
Mon, 25 Feb
+2
1416
Tue, 26 Feb
+2
1418
Wed, 27 Feb
+5
1423
Thu, 28 Feb
+2
1425
Fri, 1 Mar
+1
1426
Sat, 2 Mar
+3
1429
Sun, 3 Mar
+15
1444
Mon, 4 Mar
+2
1446
Tue, 5 Mar
+3
1449
Wed, 6 Mar
+2
1451
Thu, 7 Mar
+1
1452
Fri, 8 Mar
+2
1454
Sat, 9 Mar
+3
1457
Sun, 10 Mar
+3
1460
Mon, 11 Mar
+4
1464
Tue, 12 Mar
0
1464
Wed, 13 Mar
+3
1467
Thu, 14 Mar
+5
1472
Fri, 15 Mar
0
1472
Sat, 16 Mar
+2
1474
Sun, 17 Mar
0
1474
Mon, 18 Mar
+2
1476
Tue, 19 Mar
+2
1478
Wed, 20 Mar
+3
1481
Thu, 21 Mar
+2
1483
Fri, 22 Mar
0
1483
Sat, 23 Mar
+1
1484
Sun, 24 Mar
+1
1485
Mon, 25 Mar
+4
1489
Tue, 26 Mar
0
1489
Wed, 27 Mar
+1
1490
Thu, 28 Mar
+1
1491
Fri, 29 Mar
+1
1492
Sat, 30 Mar
+2
1494
Sun, 31 Mar
+2
1496
Mon, 1 Apr
0
1496
Tue, 2 Apr
+3
1499
Wed, 3 Apr
+4
1503
Thu, 4 Apr
+2
1505
Fri, 5 Apr
+3
1508
Sat, 6 Apr
+3
1511
Sun, 7 Apr
+3
1514
Mon, 8 Apr
+3
1517
Tue, 9 Apr
+1
1518
Wed, 10 Apr
+1
1519
Thu, 11 Apr
+1
1520
Fri, 12 Apr
0
1520
Sat, 13 Apr
+2
1522
Sun, 14 Apr
0
1522
Mon, 15 Apr
+2
1524
Tue, 16 Apr
+2
1526
Wed, 17 Apr
0
1526
Thu, 18 Apr
0
1526
Fri, 19 Apr
+3
1529
Sat, 20 Apr
+3
1532
Sun, 21 Apr
+1
1533
Mon, 22 Apr
0
1533
Tue, 23 Apr
+3
1536
Wed, 24 Apr
+1
1537
Thu, 25 Apr
+3
1540
Fri, 26 Apr
+1
1541
Sat, 27 Apr
+1
1542
Sun, 28 Apr
+2
1544
Mon, 29 Apr
+1
1545
Tue, 30 Apr
+1
1546
Wed, 1 May
+4
1550
Thu, 2 May
+1
1551
Fri, 3 May
+2
1553
Sat, 4 May
0
1553
Sun, 5 May
+1
1554
Mon, 6 May
0
1554
Tue, 7 May
+1
1555
Wed, 8 May
+3
1558
Thu, 9 May
+2
1560
Fri, 10 May
0
1560
Sat, 11 May
0
1560
Sun, 12 May
+1
1561
Mon, 13 May
+2
1563
Tue, 14 May
+1
1564
Wed, 15 May
+1
1565
Thu, 16 May
+1
1566
Fri, 17 May
0
1566
Sat, 18 May
+1
1567
Sun, 19 May
0
1567
Mon, 20 May
0
1567
Tue, 21 May
+1
1568
Wed, 22 May
0
1568
Thu, 23 May
+1
1569
Fri, 24 May
+1
1570
Sat, 25 May
0
1570
Sun, 26 May
+2
1572
Mon, 27 May
+2
1574
Tue, 28 May
+2
1576
Wed, 29 May
+1
1577
Thu, 30 May
+1
1578
Fri, 31 May
+2
1580
Sat, 1 Jun
0
1580
Sun, 2 Jun
0
1580
Mon, 3 Jun
+1
1581
Tue, 4 Jun
+1
1582
Wed, 5 Jun
+1
1583
Thu, 6 Jun
+1
1584
Fri, 7 Jun
0
1584
Sat, 8 Jun
+1
1585
Sun, 9 Jun
+2
1587
Mon, 10 Jun
+1
1588
Tue, 11 Jun
0
1588
Wed, 12 Jun
+3
1591
Thu, 13 Jun
+2
1593
Fri, 14 Jun
+1
1594
Sat, 15 Jun
+1
1595
Sun, 16 Jun
0
1595
Mon, 17 Jun
+1
1596
Tue, 18 Jun
0
1596
Wed, 19 Jun
+5
1601
Thu, 20 Jun
0
1601
Fri, 21 Jun
0
1601
Sat, 22 Jun
0
1601
Sun, 23 Jun
+1
1602
Mon, 24 Jun
+1
1603
Tue, 25 Jun
+1
1604
Wed, 26 Jun
0
1604
Thu, 27 Jun
0
1604
Fri, 28 Jun
+1
1605
Sat, 29 Jun
+3
1608
Sun, 30 Jun
+1
1609
Mon, 1 Jul
0
1609
Tue, 2 Jul
+1
1610
Wed, 3 Jul
+1
1611
Thu, 4 Jul
+1
1612
Fri, 5 Jul
+3
1615
Sat, 6 Jul
+1
1616
Sun, 7 Jul
0
1616
Mon, 8 Jul
0
1616
Tue, 9 Jul
0
1616
Wed, 10 Jul
0
1616
Thu, 11 Jul
+1
1617
Fri, 12 Jul
0
1617
Sat, 13 Jul
0
1617
Sun, 14 Jul
0
1617
Mon, 15 Jul
0
1617
Tue, 16 Jul
+1
1618
Wed, 17 Jul
0
1618
Thu, 18 Jul
0
1618
Fri, 19 Jul
+2
1620
Sat, 20 Jul
+1
1621
Sun, 21 Jul
+2
1623
Mon, 22 Jul
+2
1625
Tue, 23 Jul
0
1625
Wed, 24 Jul
+2
1627
Thu, 25 Jul
0
1627
Fri, 26 Jul
0
1627
Sat, 27 Jul
+2
1629
Sun, 28 Jul
+1
1630
Mon, 29 Jul
0
1630
Tue, 30 Jul
0
1630
Wed, 31 Jul
+3
1633
Thu, 1 Aug
0
1633
Fri, 2 Aug
+2
1635
Sat, 3 Aug
0
1635
Sun, 4 Aug
0
1635
Mon, 5 Aug
0
1635
Tue, 6 Aug
+2
1637
Wed, 7 Aug
0
1637
Thu, 8 Aug
+2
1639
Fri, 9 Aug
+1
1640
Sat, 10 Aug
0
1640
Sun, 11 Aug
0
1640
Mon, 12 Aug
0
1640
Tue, 13 Aug
+1
1641
Wed, 14 Aug
+2
1643
Thu, 15 Aug
0
1643
Fri, 16 Aug
0
1643
Sat, 17 Aug
0
1643
Sun, 18 Aug
+1
1644
Mon, 19 Aug
0
1644
Tue, 20 Aug
+2
1646
Wed, 21 Aug
+1
1647
Thu, 22 Aug
+1
1648
Fri, 23 Aug
0
1648
Sat, 24 Aug
0
1648
Sun, 25 Aug
+1
1649
Mon, 26 Aug
0
1649
Tue, 27 Aug
+1
1650
Wed, 28 Aug
0
1650
Thu, 29 Aug
+1
1651
Fri, 30 Aug
+3
1654
Sat, 31 Aug
0
1654
Sun, 1 Sep
0
1654
Mon, 2 Sep
+1
1655
Tue, 3 Sep
+1
1656
Wed, 4 Sep
+3
1659
Thu, 5 Sep
0
1659
Fri, 6 Sep
0
1659
Sat, 7 Sep
0
1659
Sun, 8 Sep
0
1659
Mon, 9 Sep
0
1659
Tue, 10 Sep
0
1659
Wed, 11 Sep
0
1659
Thu, 12 Sep
0
1659
Fri, 13 Sep
+1
1660
Sat, 14 Sep
+2
1662
Sun, 15 Sep
+2
1664
Mon, 16 Sep
+1
1665
Tue, 17 Sep
0
1665
Wed, 18 Sep
0
1665
Thu, 19 Sep
+1
1666
Fri, 20 Sep
0
1666
Sat, 21 Sep
+2
1668
Sun, 22 Sep
+1
1669
Mon, 23 Sep
+1
1670
Tue, 24 Sep
+3
1673
Wed, 25 Sep
0
1673
Thu, 26 Sep
+1
1674
Fri, 27 Sep
0
1674
Sat, 28 Sep
+1
1675
Sun, 29 Sep
0
1675
Mon, 30 Sep
0
1675
Tue, 1 Oct
+2
1677
Wed, 2 Oct
0
1677
Thu, 29 Jul
+384
2061