Корпоративные конфликты


Kanal geosi va tili: Rossiya, Ruscha


🏆Контакты: @KomandaK2bot
Рекомендуем:
Компромат 2.0 @kompr


Kanal geosi va tili
Rossiya, Ruscha
Kanalni o‘qish

Postlar ko‘rishlari

Post
Ko‘rish.
Grafik
1
soat
2
soat
3
soat
4
soat
5
soat
6
soat
7
soat
8
soat
9
soat
10
soat
11
soat
12
soat
13
soat
14
soat
15
soat
16
soat
17
soat
18
soat
19
soat
20
soat
21
soat
22
soat
23
soat
24
soat
#1791 post

4 Nov, 08:33

235
0
15.3%
36
6.8%
16
3.4%
8
1.7%
4
1.7%
4
1.7%
4
0.4%
1
1.7%
4
0.9%
2
0.4%
1
n/a n/a 0.4%
1
1.3%
3
n/a 1.3%
3
0.9%
2
n/a n/a 0.4%
1
n/a n/a 0.9%
2
0.9%
2
#1790 post

5 Oct, 12:01

13.8k
1
38%
5258
9.1%
1254
4.6%
631
3.7%
517
4.1%
563
3.8%
521
2.9%
402
2.7%
380
2.5%
345
2.2%
311
1.4%
198
1.8%
242
1.1%
152
0.1%
14
0.4%
61
0.4%
49
0.5%
75
0.5%
76
1%
132
1.3%
173
0.9%
124
0.7%
102
0.6%
83
1%
135
#1789 post

5 Oct, 11:57

13.7k
2
31.2%
4271
11.9%
1628
6.7%
917
3.9%
540
3.7%
502
3.7%
507
3.1%
427
2.7%
371
2.4%
334
3%
405
1.6%
215
1.6%
219
1.7%
234
0.7%
101
0.4%
60
0.3%
45
0.3%
45
0.4%
53
0.7%
96
0.9%
126
1%
134
0.9%
127
0.6%
87
0.9%
119
#1788 post

13 Sep, 21:09

546
0
10.4%
57
3.3%
18
0.9%
5
1.1%
6
n/a 0.7%
4
0.4%
2
0.9%
5
0.2%
1
1.1%
6
0.9%
5
2%
11
0.9%
5
0.4%
2
0.5%
3
0.5%
3
0.2%
1
0.4%
2
0.2%
1
0.5%
3
0.2%
1
0.4%
2
n/a 0.2%
1
#1787 post

19 Aug, 12:24

667
0
9%
60
1.9%
13
1.3%
9
0.6%
4
1.3%
9
0.6%
4
0.3%
2
0.6%
4
0.4%
3
0.6%
4
0.1%
1
0.6%
4
0.1%
1
0.1%
1
n/a n/a 0.3%
2
n/a 0.3%
2
n/a 0.7%
5
0.4%
3
0.1%
1
0.1%
1
#1786 post

11 Aug, 17:26

9.9k
1
0.5%
48
20.9%
2070
11.8%
1169
7.2%
712
5.1%
501
3.8%
373
2.4%
238
1.6%
157
0.8%
82
0.7%
67
0.6%
63
0.8%
80
1.2%
119
1.3%
131
2.6%
256
1.8%
182
1.7%
173
1%
103
1.5%
148
1.1%
109
1.1%
111
0.9%
94
1%
96
0.8%
75
#1785 post

24 Jul, 13:51

792
0
5.9%
47
2%
16
0.9%
7
0.8%
6
0.3%
2
0.5%
4
0.5%
4
0.5%
4
0.5%
4
0.1%
1
n/a 0.5%
4
0.1%
1
n/a n/a 0.1%
1
0.4%
3
0.3%
2
0.3%
2
n/a 0.5%
4
0.6%
5
0.5%
4
0.5%
4
#1784 post

4 Jul, 01:11

837
0
3.1%
26
0.8%
7
1.1%
9
1%
8
1.3%
11
1.8%
15
1.7%
14
2.7%
23
1.6%
13
0.7%
6
0.2%
2
0.5%
4
0.5%
4
0.2%
2
0.2%
2
0.2%
2
0.5%
4
0.1%
1
0.1%
1
0.1%
1
0.1%
1
0.1%
1
n/a 0.1%
1
#1783 post

11 May, 07:51

975
0
8.7%
85
2.9%
28
1.8%
18
0.3%
3
0.5%
5
0.4%
4
0.1%
1
0.3%
3
0.9%
9
0.1%
1
0.3%
3
0.2%
2
n/a 0.1%
1
0.2%
2
0.2%
2
0.2%
2
0.1%
1
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
#1782 post

16 Apr, 14:52

9.5k
1
0.7%
70
0.2%
22
0.1%
7
0.1%
10
0.1%
8
0.1%
10
0.1%
7
0.1%
7
0.1%
6
0%
2
0%
2
0%
1
n/a n/a n/a 0%
4
0%
1
n/a 0%
2
0%
4
0%
1
0%
1
0%
2
n/a
#1781 post

2 Mar, 21:00

509
0
19.6%
100
3.5%
18
3.1%
16
0.6%
3
1.8%
9
0.6%
3
0.8%
4
0.6%
3
0.2%
1
0.6%
3
1%
5
1.4%
7
1.2%
6
1.4%
7
0.4%
2
0.2%
1
0.8%
4
0.6%
3
n/a 0.2%
1
0.2%
1
n/a 0.2%
1
0.4%
2
#1780 post

11 Feb, 15:41

1.4k
0
3.3%
46
0.9%
12
0.6%
8
0.3%
4
0.5%
7
0.1%
2
0.1%
2
0.1%
2
0.1%
1
n/a 0.1%
2
0.1%
1
n/a n/a n/a n/a 0.1%
1
0.1%
2
0.1%
2
n/a 0.1%
2
0.1%
2
0.1%
1
0.1%
2
#1779 post

3 Feb, 23:50

1.2k
0
3.6%
43
0.6%
7
0.4%
5
0.3%
4
0.3%
3
0.5%
6
1%
12
1%
12
0.4%
5
0.8%
10
0.8%
10
0.7%
8
n/a 0.3%
4
0.5%
6
0.1%
1
0.3%
4
0.1%
1
n/a 0.1%
1
n/a n/a 0.1%
1
0.2%
2
#1778 post

3 Feb, 22:25

9.1k
1
0.6%
54
0.3%
31
3.7%
337
3.9%
352
1.9%
169
1.6%
143
2.1%
187
3.3%
297
6.2%
563
8%
721
7%
632
4.8%
431
4.8%
431
3.3%
295
2.1%
193
1.4%
130
1.3%
120
1.4%
124
0.6%
58
0.4%
32
0.7%
61
0.8%
68
0.4%
39
0.6%
52
#1777 post

22 Jan, 18:32

796
0
5.7%
45
1.5%
12
1.3%
10
0.9%
7
0.6%
5
0.4%
3
0.1%
1
0.1%
1
n/a n/a n/a n/a 0.3%
2
0.5%
4
0.4%
3
0.3%
2
0.1%
1
0.3%
2
0.1%
1
0.3%
2
0.5%
4
0.4%
3
0.4%
3
0.3%
2
#1776 post

19 Jan, 13:39

657
0
9.7%
64
1.8%
12
0.8%
5
1.1%
7
0.8%
5
0.5%
3
0.6%
4
0.6%
4
0.5%
3
0.2%
1
0.5%
3
n/a n/a 0.3%
2
n/a n/a 0.2%
1
0.2%
1
n/a n/a 0.2%
1
0.9%
6
0.2%
1
0.5%
3
#1775 post

11 Jan, 09:41

750
0
7.3%
55
2.3%
17
1.5%
11
0.8%
6
0.7%
5
1.3%
10
0.3%
2
0.1%
1
0.5%
4
n/a 0.4%
3
0.3%
2
0.1%
1
0.4%
3
0.3%
2
0.1%
1
0.3%
2
n/a n/a 0.3%
2
n/a n/a n/a 0.1%
1
#1774 post

3 Jan, 19:58

871
0
5.1%
44
1.6%
14
2.1%
18
0.9%
8
0.6%
5
0.1%
1
0.2%
2
0.3%
3
0.2%
2
n/a 0.2%
2
0.5%
4
0.3%
3
1.6%
14
0.6%
5
0.8%
7
0.2%
2
0.2%
2
0.1%
1
0.2%
2
n/a 0.3%
3
0.2%
2
0.1%
1
#1773 post

31 Dec 2021, 17:21

842
0
4.5%
38
1.4%
12
0.8%
7
0.8%
7
0.2%
2
0.5%
4
0.4%
3
0.2%
2
0.1%
1
0.1%
1
0.1%
1
0.1%
1
n/a 0.2%
2
n/a n/a 0.2%
2
0.4%
3
0.2%
2
0.4%
3
0.2%
2
0.4%
3
0.4%
3
n/a
#1772 post

30 Dec 2021, 17:49

6.9k
3
1.1%
73
11.3%
781
10.9%
751
7.8%
542
5.1%
353
4.5%
308
2.7%
185
1.4%
96
1%
67
0.6%
41
0.5%
32
0.9%
60
0.9%
64
1.1%
75
1.7%
117
1.5%
106
1.3%
87
1.2%
80
1.1%
74
1.2%
82
0.7%
48
0.6%
39
0.9%
62
1.1%
75