ژئو و زبان کانال
روسیه, روسی


با ایجاد کننده تماس گیرفتن
ژئو کانال
روسیه
زبان کانال
روسی
رسته
کتاب ها
اضافه شده به شاخص
09.09.2017 19:50
18 Apr 2018, 14:13 (1202 روز پیش)
👤Автор: Денис Каплунов
📚 Название: «Нейрокопирайтинг»
📖 Описание: Из книги вы узнаете, чем следует руководствоваться при написании продающего текста, чтобы человек захотел купить ваш товар.