Telegram-guruhlar reytingi

#3
#6
#8
#11

12 591

a’zolar

207

xabarlar

201

MAU
#19

403

a’zolar

114

xabarlar

161

MAU
#20

541

a’zolar

940

xabarlar

133

MAU
#26
#30
#31
#36

242

a’zolar

13

xabarlar

51

MAU
#37
#41

663

a’zolar

41

xabarlar

46

MAU
#46
#51
#52

90

a’zolar

493

xabarlar

32

MAU
#63
#64

82

a’zolar

262

xabarlar

19

MAU
#65
#68

265

a’zolar

13

xabarlar

16

MAU
#83

49

a’zolar

0

xabarlar

7

MAU
#84
#86

199

a’zolar

0

xabarlar

6

MAU
#99